Välkommen till Ekplantans förskola

Förskolan med de små barngrupperna

Ekplantans förskola är ett etablerat och välskött föräldrakooperativ beläget i lugn miljö i Svartbäcken i Uppsala.

Förskolans verksamhet präglas av våra små barngrupper, en hög personaltäthet och ett stort föräldraengagemang.

Barngruppen består av 25 barn i åldern ett till fem år. Vi har två avdelningar på förskolan. Den ena är Plantan som består av barn mellan ett till tre år, den andra är Eken där barn mellan tre till fem år går. Tillsammans bildar vi förskolan EKPLANTAN. Vår profil är natur, rörelse och musiskt lärande.